PORNOGRAFİNİN YAPAYLIĞI - 2

_ Can Başkent
G
eçen yazıdan [http://www.izinsizgosteri.net/asalsayi97/can.baskent_97.html] devam edelim.

Öncelikle yazıda takip edeceğimiz uslamlamayı tespit etmeli. Pornografi özelinde ve tikelinde yapaylık tartışması sunacağız. Yapay kavramının yapısökümü için çabalarken, pornografi ve pornografiye yaklaşımımızla ilgili ipuçları yakalayacağız.

Pornografinin yapaylığıyla, sadece ve sadece sezgisel olarak algıladığımız dış dünyayla pornografik görüntüler arasındaki farkı kastedeceğim. Elbette, bu tanım çok tartışılabilir. Fakat, gene de asgari müşterekte buluşmak için bu tanımın kabul edilebilir olduğunu düşünüyorum. Pornografiye yöneltilebilecek ilk eleştirilerden biri de bu noktada belirmekte, zira "gerçek" ile porno arasındaki fark, aslında, pornografiyi besleyen dinamiklerin oluşmasınını sağlamakta. Diğer bir deyişle, pornonun anlamlı ve çekici olması için, sizde olmayan bir şey vermesi gerekli. Peki, "o şeyler" neden bizde yok, ya da biz neden "o şeyleri" istiyoruz? Slikon meme isteyen Britanyalı liseli kızlar, pipisini büyütmek için internetten hap arayanlar, pornografik film aktiristlerine benzeyen kadın ve erkeklerle seks yapmak için Amsterdam'a akan zengin kadın ve erkekler de, işte tam "o şeylerin" peşinde koşmakta değil midir?

İlk ipucu aslında biraz aşikar. Pornografinin tutması için, muhakkak ki, pornografik imajların satılabilir olması gerekir. Ortalama bireyin, azıcık tümevarımla, bu meta imajların kurgulanabilir ve varolabilir olduğuna ikna olması gerekir. Kendi pipisine bakıp, çok daha büyüğünü hayal etmenin ya da kendi cinsel hayatına bakıp 15 dakika sevişmek yerine 115 dakika sevişmenin olabilirliğinin kurgulanabilir olması gerekir. Biraz da medya ve pazarlama teknikleri sergilediniz mi, hedef kitlenizi oluşturmak kolaydır.

Peki şimdiye dek yazılarımızda ihmal ettiğimiz, pornografideki cinsiyetçilikse benzer bir şekilde bir pazarlama stratejisidir. Zira, politik kaygısı olmayan pornografi endüstrisinin, bile bile çoğunluğu cinsiyetçi erkeklerden oluşan hedef kitlesini daraltması düşünülemez. Yine bir "al gülüm, ver gülüm" döngüsündeyiz. Fakat, gene de, pornografideki cinsiyetçilik, hiç bir zaman, erotik sanatın içkin bir niteliğinden değil, yine ekonomik ilişkilerin zorlamasından kaynaklanmakta. Zira her nabza şerbet veren uluslararası erotik ve porno yayınların kimi zaman demokrasi ve insan hakları alanında dahi kayde değer olumlu katkılar yaratabileceğine dair örnekler mevcuttur.

Pornografinin yapaylığının bana göre kilit noktası, pornografinin pazarlanabilir ve de satılabilir olmasıdır. Metaya dönüşen cinsellik ya da pornografi, cinsel öge ya da objelerin içkin bir niteliği değildir. Nasıl slikonlanmak memenin içkin dinamiklerinden değil de ona sonradan yüklenen anlamlarla vücut bulabiliyorsa, pornografinin kaynağı ve kökeni de benzer şekilde pipi-kuku değil, ekonomik ilişkilerin şekillendirdiği tatmin olmaz insan ruhudur. Haliyle, yapaylıkla kastettiğimiz, anlaşılan o ki, sıradan bir pazarlama stratejisidir.

Sonucumuz açık: kötü olan ticarettir, pipi veya kuku değil. Haliyle, manavın tüccarlığı, pornocunun tüccarlığından daha kabul edilebilir değidir.


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
İzinsiz Gösteri'de yayımlanan yazılar ve görselller izin alınmadan ya da kaynak gösterilmeden kullanılamaz
Can Başkent canbaskent@me.com
www.canbaskent.net Contact